Oferta przegląd produktów

Konstrukcja osuszaczy firmy
Thermo King opiera się na
w pełni owiniętej końcowej
wkładce filtra.
Dzięki pełnemu owinięciu możliwe
jest optymalne uszczelnienie
zaślepki końcówki, dlatego z
osuszacza nie mogą się wydostać
większe cząstki zanieczyszczeń.

Firma Thermo King
wykorzystuje technologię
kształtowania jednolitego
rdzenia.
Polega ona na zastosowaniu
mieszaniny środków
odwadniających o jednakowej
wielkości w celu zapewnienia
odpowiedniej porowatości,
połączonych ze sobą tak, aby nie
zmieniały swojego położenia
podczas przepływu czynnika
chłodniczego.

W niektórych nieoryginalnych
osuszaczach wykorzystuje się
materiały granulowane lub
kulkowe.
Kulki środka odwadniającego
ocierają się o siebie podczas
przepływu czynnika
chłodniczego, stwarzając ryzyko
przedostania się drobnych
cząstek do układu.