Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest :

APEX-THERMO KING Sp. z o.o., 81-754 Sopot, ul. J. Dąbrowskiego 6/1

Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail : apextk@apextk.pl
 
a) Pana/Pani dane przetwarzane będą dla celów wysłania odpowiedzi na zadane pytania, w tym złożenia spersonalizowanej oferty, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 
b) Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym obsługę informatyczną dla Administratora Danych.
 
c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia wypełnienia formularza kontaktowego.
 
d) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w warunkach określonych w art. 18 RODO. Przysługuje
Panu także prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Państwa żądania mogą być kierowane na wskazany wyżej adres e-mail lub składane osobiście u Administratora pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym.
 
e) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody. Wniosek o cofnięcie zgody należy przesyłać na wskazany wyżej adres mailowy lub złożone osobiście pod wskazanym
wyżej adresem korespondencyjnym.
 
f) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wysyłanie odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy pytania oraz wysyłanie ofert
 
g) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 
h) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych
 
i) wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.